lten
“Kiekviena klaida yra žingsis į sėkmę.”

Viljamas Vevelas

step by step programa 

STEP by STEP programos pagrindinė idėja – integruoti tobulėjimą į veiklos situaciją – būtent ten, kur jis ir vyksta. O tobulėjimo procese teikti reikalingą pagalbą bei palaikymą. Programa įgyvendinama dvi mokymo pateikimo formas – tiesioginį ir nuotolinį – apjungiant į nuoseklią tobulėjimo visumą. T.y. po aktyviosios tobulėjimo dalies – koncentruoto ir trumpo seminaro dalyviai interneto pagalba pristato individualias užduotis, atsako į klausimus, užduoda savus ir palaikomi moderatoriaus diskutuoja bei sprendžia kilusias praktines problemas. Po kelių savaičių, sekančio STEP seminaro ar atskiro susitikimo metu yra apibendrinama tobulėjimo patirtis ir sudaromas tolimesnis tobulėjimo planas.

Šis tobulėjimo sprendimas ypatingas tuo, kad yra sustiprinamas mokymų tikslingumas, taupomas tobulėjimui skirtas laikas ir investicijos. Seminarai patogiai integruojami į veiklos situacijas tiek tematine, tiek organizacine prasme.


STEP by STEP tobulėjimo sudėtis


  • Pasirengimas - įvadinė užduotis programos dalyviams. Atlikdami įvadinę užduotį dalyviai geriau suvokia seminaro reikšmę bei aiškiau įvertina individualius siekius.
  • Seminaras - dalyviai įtraukiami į dinamišką pusės dienos tobulėjimo patirtį. Seminare būtinos žinios pateikiamos glaustai ir suprantamai. Kūrybiškų užduočių dėka dalyviai išbando vertingus įgūdžius. Aktyvūs pratimai, sėkmės pavyzdžiai ir komandinės išminties organizavimas atveria naujas galimybes bei skatina idėjas. Viską papildo motyvuojanti atmosfera, kuri suteikia savarankiško tobulėjimo impulsą.
  • Greita patirtis - sėkmingo naujų įgūdžių taikymo palaikymas veikloje. Elektroninio mokymo pagalba suteikiamas seminaro apibendrinimas, pateikiama papildoma medžiaga, sudaroma galimybė užduoti klausimus bei diskutuoti, skiriama savarankiška užduotis. Užduotis sutvirtina pirminę naujų gebėjimų patirtį ir užtikrina sėkmingesnį jų taikymą ateityje.

Praėjus kelioms savaitėms, sekančio STEP seminaro pradžioje, kartu su dalyviais apibendriname įgytą praktinę patirtį. Aptariamos sėkmės ir nesėkmės taikant naujus dalykus bei numatomos tolimesnės tobulėjimo galimybės.

REGISTRUOTIS


prisijungti